bölmek

-er -i
1. 分, 分割, 切割: elmayı ikiye \bölmek 把苹果切成两半 Ürünü üçe böldüler. 他们把收成分成了三份。
2. 转́ 分裂
3. 数́

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • bölmek — i, er 1) Bir bütünü iki veya daha çok parçaya ayırmak, taksim etmek Bir domates aldı, çakıyla dörde böldü. N. Cumalı 2) mec. Birliğin bozulmasına yol açmak, parçalamak 3) mat. Bir niceliği iki veya daha çok eşit parçaya ayırmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • KASM — Bölmek. * Ayırmak. * Bahsetmek. * Kesmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • KISMET — Bölmek ve ayırmak. Bahşetmek. Taksim etmek. * Fık: Hisse i şâyiayı, yani, taksim olunmamış maldaki hisseleri sahiplerine tahsis etmektir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • TEB'İZ — Bölmek. Bölük bölük etmek. Bir kısma ait etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • gırçmak — bölmek, kesmek …   Beypazari ağzindan sözcükler

 • ayırmak — i, e 1) Bölmek Elmayı dörde ayırmak. 2) e, den Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak Çocuklara pastadan biraz ayırdım. 3) Bir yeri bir engelle bölmek 4) den Birbirinden uzaklaştırmak 5) i Nitelik değişikliğini… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Abdullah Öcalan — Born 4 April 1948 (1948 04 04) (age 63) Ömerli, Şanlıurfa,[1] Turkey …   Wikipedia

 • Грамматика турецкого языка — Турецкий язык относится к агглютинативным (или «приклеивающим») языкам и, тем самым, существенно отличается от индоевропейских. Содержание 1 Морфология 1.1 Гармония гласных 1.2 Число …   Википедия

 • bölme — is. 1) Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim 2) Salon, oda, sofa vb. büyük bir yerden ayrılmış daha küçük yer Gözlerimi tabağıma eğmiş bir vaziyetteyim ama telefon bölmesini âdeta bakmadan görüyorum. R. H. Karay 3) Büyük bir yeri, alanı küçük oda …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • fasletmek — i, der, esk., Ar. faṣl + T. etmek 1) Ayırmak, bölmek 2) Çözmek, sonuçlandırmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • germe — is. 1) Germek işi 2) sp. Birbirine yaklaşık bükülü vücut bölümlerini, gerici kasların çalışmasıyla birbirinden iyice uzaklaştırma, bükme karşıtı 3) hlk. Bir yeri bölmek, sınırı belli etmek için yapılan tahta perde …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.